Gruchale też nabito głosów ...
Gruchale też nabito głosów w krótkim czasie spawdzić to trzeba