Przede wszystkim Plata i ...
Przede wszystkim Plata i Rudnik muszą być sprawdzeni.