CHOJNICKIE KONTROWERSJE!
Szkoda, że w chojnickich kontrowersjach nie umieszczono zamiaru prywatyzacji przedszkola. :)