pałą to cię skundlony ...
pałą to cię skundlony burku ojciec w ścianę wbijał, żeby miał na czym beret wieszać.