zgadzam się, zatrważający ...
zgadzam się, zatrważający jestfakt, iż słuchają jej małe dziewczynki. Wtedy dziwimy się, jak nasza młodzież dorasta, bo są zachęcane do takich wzorców. Boję się o te biedne dzieci.