wprowadzili cenzurę na ...
wprowadzili cenzurę na wniosek osoby opisanej we wpisie, który usunięto