nie mam za co przepraszać...
Każdy najemca może zrezygnować z podzielników bez pytania Spółdzielni o zgodę. Jesienią miałem taką możliwość...Wystarczy nie zgodzić się na odczyt(na przykład pójść w tym czasie na ryby). Wtedy Spółdzielnia przysyła pismo, podając nowy termin odczytu oraz informuje,że nieobecność spowoduje zdjęcie podzielników oraz naliczenie opłaty za ciepło w wysokości średniej z trzech mieszkań o najwyższym zużyciu w bloku. Tak mówi regulamin spółdzielni! I nie trzeba być wiceprezesem,żeby posiąść taką wiedzę! Pani Zachwieja zapewne lubi ciepłe mieszkanie, albo ma "oszczędnych" sąsiadów, których musi dogrzewać, to i podzielniki nie dają jej korzyści. Może nieopacznie o tym wspomniała, ale dzięki temu o sprawie zrobiło się głośno i może to spowoduje,że zamiast niesprawiedliwych podzielników będą zainstalowane profesjonalne liczniki. (Ten wpis chciałem umieścić pod rozmową z p.Mollinem,ale chojnice.com wprowadza cenzurę!)