Do wpisu z 10:23
Gdybyś uważniej czytał wiadomości, to byś zauważył, że Zarząd niechętnie chce o tym dyskutować, wkleję ci cytat w wcześniejszego materiału na portalu cyt;" Do niektórych stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu odniósł się Henryk Mollin, przewodniczący RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach. - Tego pana cechowała wyjątkowa absencja, dlatego w moim przekonaniu jest ostatnią osobą, która powinna wypowiadać się na temat działalności Rady. Pan Masiak bardzo rzadko bywał na posiedzeniach RN. Dodatkowo notorycznie się spóźniał lub wychodził w trakcie obrad – mówi Henryk Mollin.