Najwyraźniej zazdrość
Najwyraźniej zazdrość przemawia przez wszystkich krytykantów.Jest na to rada - kandydować do władz w następnych wyborach, co prawdo to jest jeszcze dużo czasu, ale można się przygotować, wygrać, a potem tworzyć okazję do " imprezowania" z pożytkiem dla mieszkańców. Bo Baszta Nowa to nie wstyd dla miasta, ale sukces właśnie.