ania
Do sfalta --- jak chcesz krytykować to rzetelnie --- na 90 posiedzeniu poseł Stanke występował w sprawie : Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: 1) rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) poselskim projekcie ustawy o rodzinnej opiece zastępczej; Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowe; Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskie; Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego