Brak słów
Proszę nie identyfikować mnie z jakimkolwiek prawicowym ugrupowaniem, bo wszystkich solidaruchów mam w .... , tylko jak dotąd PO jest mniejszym złem z którym przyszło nam żyć!