Więc Solidarność lat 80-tych ..
też trzeba by było zaliczyć do chuliganów.. Idąc oczywiście tym tokiem myślenia