Też miałem
takie wrażenie, że to znany poseł z jeszcze bardziej znanej partii. No to sobie u wodza zasłużył!