Nikoś to był wasz ...
Nikoś to był wasz dobrodziej...