Komisja śledcza w RM
A ja jestem pewny, że za tym dodatkowym przejściem na Sukienników najbardziej lobbował p.Kuffel. Jego klienci oraz klienci jego lokatorów mieliby 100 metrów mniej do pokonania. Proponuję powołać w RM komisję śledczą, która wyjaśniłaby kto za tym stoi.