Oto jest pytanie
To jest Patryk Nita czy, tak jak podpis pod zdjęciem, Nikita?