Drobiazg ?
Pandemia nie zwalnia z odpowiedzialności za treść i jakość artykułów / nawet na elektronicznych nośnikach / 1."Którymi od początku wybuchu epidemii koronawirusa Rycerze pomagają"- oczywiście powinno być "którym" 2. "Nie wystarczające "- oczywiście piszemy " Niewystarczające" 3. " nie sprawiedliwe" - oczywiście piszemy " niesprawiedliwe" !!!