Jak Dornowi wolno
Pewnie naoglądała się telewizji i stwierdziła że jak Dornowi wolno to jej też...