Ustawa odległościowa
Zastanawiające jest, dlaczego Wójt w kwestii odległości zabudowań od wiatraków nie podał przykładu Szkocji, gdzie obowiązuje odległość 2 kilometrów pomiędzy wiatrakami a miejscowościami, albo Hiszpanii gdzie odległość wiatraków od zabudowań nie może być mniejsza niż 1000 metrów. Czyżby te przyklady były niewygodne?