Gratulacje
Z serca gratuluję społeczności Technikum nr 2, takie informacje cieszą i budzą nadzieję.