Viking sam jesteś baran! ...
Viking sam jesteś baran! Prawda o złodziejstwie PO boli? To jest właśnie poziom ludzi PO! Viking a co robi świnia oderwana od koryta!?