No jak mógł inaczej ...
No jak mógł inaczej powiedzieć? Przecież ręki, która karmi się nie kąsa.