Ty poniżej
jeżeli jesteś obrońcą złodziei, to zamknij ry** i nic nie pisz!