Wydaje mi się, że taka ...
Wydaje mi się, że taka haniebna postawa zwierzchników nie zależy od przynależności do jakiejkolwiek grupy politycznej, ale przywiązania do władzy i rezygnacji z bycia prawym człowiekiem.