Adasiowi prawda przeszkadza. ...
Adasiowi prawda przeszkadza. Wy totalni jedynie jak macie źródło informacji w Berlinie to bezdyskusyjnie prsyjmujecie takie dane do wiadomości jako prawdę objawiona