No i ma rację
jeżeli go nie trawi, bo ja mam nawet odruch wymiotny na jego widok!