Wojt
Wójt chyba Pana z pisu nietrawi widać po minie