he he
z W-wy przyjechał zobaczyć jaķ na wsi się gospodarzy