Dziwne zachowanie tej osoby, ...
Dziwne zachowanie tej osoby, żeby na oczywiste pytania reagować taką agresją.