Co za dzban
Właśnie!....w obliczu tragedii rodziny tych co zginęli, oczekują zapewne odpowiedzi na wszystkie pytania, co, jak i dlaczego!!