madry z pis komuny, ktory ogrANICZA WSZELKIE WYDATKI NA HISPICJUM I LECZNICTWO OTWARTE I ZAMKNIETE.
Jesteś chorym człowiekiem i to człowiekiem mściwym, szukających winnych nie tam gdzie są oni czyli w twoich szeregach aa tam , komu nożna przypisać zaniedbania urojone . Tak działa ta nieudolna nacja polityczna, która zrujnowała życie w naszej Ojczyzny.