Lokalnie znaczy tak jak CHDK? ...
Lokalnie znaczy tak jak CHDK? Zamiast roku będą trzy i dwa razy drożej