Granda, wstyd mi. Tylko w ...
Granda, wstyd mi. Tylko w Chojnicach można sie tak tłumaczyć wstyd