Sejm
Za głosy które p.Bonna otrzymał do Sejmu należało podziękować ,a nie obrażać się .Grzeczność i kultura tego wymaga.