Listopad winien
W listopadzie spada odporność psychiczna ludzi. Z całego roku to najgorszy miesiąc do przeżycia.