Dyrektor szpitala
Czyli teraz nastąpi zmiana w szpitalu ?...