Dlaczego nie? Wszyscy równo ...
Dlaczego nie? Wszyscy równo włącznie z włodarzem.