Gdyby nie stowarzyszenia i ...
Gdyby nie stowarzyszenia i grupy rekonstrukcje to były by kwiatki pod orzelkiem bez korony msza u niby księdza z bazyliki i spadać do domu