Nie wszyscy ludzie ...
Nie wszyscy ludzie wykształceni są nauczycielami i pracują w szkole .