Panie Bluma
Panie Bluma chcę pan popracować od rana do wieczora w soboty może w niedzielę zmień Pan zawód, a nie opowiadaj głupot.