odpowiedź
odpowiedź na wątpliwości pana Blumy jest prosta - firma ma termin wykonania zadania i ma zdążyć w tym terminie. W umowie nie ma na pewno słowa o tym, do której godziny należy pracować... jako radny pan na pewno o tym wie w jaki sposób są zawierane umowy o wykonanie robót budowlanych