Mks
Prezes zarządu chojniczanki!!!! Dymisja miej człowieku twarz i honor!!!!