Twój wpis to stek bzdur. Po ...
Twój wpis to stek bzdur. Po pierwsze wprowadza się dwujęzyczne tablice polsko-kaszubskie, nikt nigdzie nie stawia tylko kaszubskich tablic nazw miejscowości. Po drugie. Polskie prawo w sprawie wprowadzenia dwujęzycznych tablic wymaga tylko KONSULTACJI, referendum nie jest potrzebne, tak mówi ustawa. Po trzecie. Nikt nigdzie nie zmienił nazwy miejscowości, dalej jest ta sama. Dodano jedynie jej kaszubski odpowiednik.