Lepsze "lewactwo"
niż twoje kato-prawictwo ty cepie!