Niemieccy Kaszubi, jeśli ...
Niemieccy Kaszubi, jeśli już używać takiego terminu, to Kaszubi, którzy żyli od Słupska na zachód. Nazwiska takie jak Podewils, Borck, Puttkamer, Doberantz, Sedelitz, Glowatz itd. itp. to byli Kaszubi, którzy językowo się zniemczyli, a po wojnie zostali wygnani ze swojej pomorskiej ojczyzny.