Masz rozdwojenie jaźni,
a chyba nawet rozs-trojenie cymbale? Jaki pan, takie głupie komentarze!