"Ruscy" Polacy przysłani z Kresów zachowują się na Kaszubach jak niektórzy uchodźcy w Niem
"Ruscy" Polacy przysłani z Kresów zachowują się jak niektórzy uchodźcy w Niemczech. Najpierw tu przyjechali, nie asymilowali się, namnożyli, a teraz chcą wyprzeć autochtoniczną ludność kaszubską.