Przecież nikt
Przecież nikt ci nie narzuca przynależności.; Możesz czuć się Polakiem, Niemcem itd. Nie myl tablic z narzucaniem przynależności.