Nie tylko
Kaszubi Kaszubami, ale należało by też rozróżnić polskich i niemieckich Kaszubów. Tych drugich jest niestety znacznie więcej. Nie byli oczywiście oni z pochodzenia rodowitymi Kaszubami, ponieważ celowo zasiedlali te tereny na przestrzeni wieków i zżyli się z miejscową ludnością. Dziś chyba ponad połowa nazwisk to Szulc, Meyer, Detlaff, Miller itp. Jak wiadomo po 2 wojnie wielu Niemców zostało na polskich ziemiach ukrywając, się aż się uspokoi, by wtedy zmienić nazwisko na "bardziej polskie".