Ani słowa o Chojnicach
Region Kaszub położony jest w północnej części Polski. Jego granice wyznaczono na podstawie odsetku zamieszkujących go etnicznie rdzennych Kaszubów. Ten odsetek miał stanowić 1/3 ogółu ludności etnicznej. Według tego podziału do granic regionu zaliczamy: Gniewino, Krokowa, Czarna Woda, Dąbrówka, Łęczyca, Cewice Bytów, Lipnica, Tuchomie, Przechlewo, Karsin, Kościerzyna, Konarzyny, Brusy, Nowa Karczma, Somonino, Żukowo i Gdańsk (za wyjątkiem jego wschodniej części). Należy przy tym podkreślić, że Gdańsk jest siedzibą najważniejszych organizacji kaszubskich.